Мултиинженеринг се стреми да осигури отлично качество на всички свои продукти и услуги, затова през месец Май системата за управление на качеството във фирмата се сертифицира.

ISO 9001:2008 е един световен  набор от стандарти за управление и контрол на качеството, който гарантира продукт или услуга, минал през солидна процедура по гаранция на качеството му.