Автоматизирани производствени линии

автоматизирана производствена линияАвтоматизираните технологични линии, които изработва Мултиинженеринг осигуряват автоматично извършване на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес. Произведените от нас технологични линии намират приложение в зърнопреработвателната и пакетиращата промишленост. Изработвали сме множество компоненти за вграждане в технологични линии в месопреработвателната, печатарската, бутилиращата, козметичната, фармацевтичната и много други индустрии. Дългогодишния опит, висококвалифицираните кадри на фирмата и високотехнологичното оборудване дават възможност за изработване на висококачествени и надеждни машини, съобразени с изискванията на конкретното производство.

Целта на автоматизацията е повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията, оптимизация на управлението, премахване на човека от производства, опасни за здравето. Автоматизацията, с изключение на най-простите случаи, изисква комплексен, системен подход към решаване на задачите. Затова решенията на задачите, стоящи пред автоматизацията, обикновено се наричат системи, като:

Автоматизирането на технологичните процеси е важен етап във всяко производтсво;

Автоматизираните технологични линии осигуряват автоматично извършване на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес. Намират приложение в хранително-вкусовата и леката промишленост. Внедряването им е ефективно при голям обем на продукцията.

Обадете ни се за безплатна техническа консултация или за да зададете Вашите въпроси:

В същността си автоматизацията представлява система от технологични линии с общо управление. Автоматизираните поточни линии могат да включват част от технологичния процес или цялостния производствен процес при изработването на даден продукт.

автоматизирани-производствени-линииДруга характеристика на поточното производство е подреждането на работните процеси в последователност, произтичаща от възприетата производствена технология. За целта е необходимо да се определят най-кратките транспортни пътища и работните места за ръчни и машинни операции да се подредят така, че продължителността на работните цикли да съответства на общото време на обработка. За да се удовлетвори това изискване, отделните работни процеси се разлагат на операции, извършвани за определено време, или се обединяват съседни операции с цел постигане на еднаква продължителност. Сред предпоставките за внедряване на поточни линии са също синхронизацията на операциите и захранването на линията с еднакви по количество и качество детайли (заготовки).

Внедряването на автоматични поточни линии в производството води до значително съкращение на общото време на обработка, както и на разходите за труд. Освен това спестява разходи за производствените помещения, понеже не се налага поддържането на големи наличности от полуготови изделия. Съкращават се и разходите за отопление, осветление и поддръжка на помещенията. Сред останалите предимства са оптималното оползотворяване на производствените площи, работното време и капацитетът на оборудването; намаляване на транспортните разходи и разходите по обслужване и др.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Снимки от наши проекти за автоматични производствени линии

Обадете ни се за безплатна техническа консултация или за да зададете Вашите въпроси: