СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно въвеждането на новия регламент за Защита на личните данни , ние се отнасяме сериозно към защитата на Вашите лични данни с оглед  да се чувствате сигурни и защитени при посещенията си на нашата интернет-страница.

Затова нашите действия са съобразени с приложимите законови разпоредби за защита на личните данни и сигурността срещу нерегламентиран достъп до тях:

  1. Чрез нашия уеб сайт ние не събираме лични данни под каквато и да било форма (например име, адрес, телефон или е-mail), освен в случаите, в които Вие доброволно ни предоставяте такива, например чрез посочването им с оглед обратна връзка с Вас.
  2. Събираме, обработваме и използваме предоставените от Вас лични данни с цел да отговорим на Вашето запитване и на последващи други въпроси и комуникация във връзка с него. Ще използваме личните данни за целта, за която са предоставени.
  3. Ще използваме Вашата информация с цел оформяне на платежните документи,както и организацията по доставката на поръчаните от Вас стоки и я обработваме с Вашето съгласие.
  4. Ще съхраняваме информацията подадена ни от Вас за период от 12 /дванадесет/ месеца.След този срок тя ще бъде автоматично изтрита.
  5. В случай, че искате подадената от Вас информация да бъде заличена в срок по-кратък от 12 (дванадесет) месеца, моля изпратете имейл до office@multiengineering-bg.com
  6. Ако сте съгласни да използваме Вашите лични данни за целта описана в настоящето съгласие моля поставете отметка в полето “Съгласен съм“.