ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ, ЛАМАРИНА И ДЕТАЙЛИ

Мултиинженеринг разполага с две лазерни машини с висока мощност за прецизно и точно изрязване на детайли от листов материал
Изработваме детайли само големи серии.Работим по задание и подадени чертежи на клиента.

Лазерна машина – TRUMATIC L3050

l3050

Мултиинженеринг закупи и нова лазерна машина, модел TRUMATIC L3050 с нови, по-големи възможности и мощност 5 kW.
Техническите параметри на лазерната машина позволяват изрязване на детайли от ламарина, при следните размери:

 • Лист ламарина с максимален размер 3000 х 1500 мм

 • Неръждаема ламарина с дебелина 15 мм

 • Черна ламарина с дебелина до 25 мм

 • Алуминиева ламарина с дебелина до 12 мм

Изрязването се осъществява по предоставен от клиента чертеж. При липса на такъв, екипът на Мултиинженеринг може да съдейства с конструиране на детайли, изработване на чертежи и 3D модел на изделието. Работим както с наши материали, така и с материали на клиента.

Немска точност във всеки детайл – висококачествено лазерно рязане с Trumpf TC L3030, 2.6 kW.

Trumpf TC L3030 – Лазерна машина с мощност 2,6 kW

Мултиинженеринг предлага лазерно рязане на ламарина с лазерна машина „Trumpf ТС L3030” с 2,6 kW мощност на лазера. Техническите параметри на лазерната машина позволяват прецизно изрязване на сложни детайли от ламарина с правилна и неправилна форма, при следните размери:

 • Лист ламарина с максимален размер 3000 х 1500 мм

 • Неръждаема ламарина с дебелина 8 мм

 • Черна ламарина с дебелина до 12 мм

 • Алуминиева ламарина с дебелина до 3 мм

Изрязването се осъществява по предоставен от клиента чертеж. При липса на такъв, екипът на Мултиинженеринг може да съдейства с конструиране на детайли, изработване на чертежи и 3D модел на изделието.

trumatic-l3030-transperant

Защо да изберете лазерно рязане от Мултиинженеринг

Лазерното рязане е високоефективен метод за рязане на листов материал от стомана. Използването му позволява производството на изделия с висока точност на обработката, в кратки срокове.

В сравнение с механичното рязане, лазерното рязане не замърсява материала, поради което не се налага допълнителна обработка на продукта.

Режещият елемент при лазерното рязане се явява насочен лазерен лъч с голяма енергия, под въздействието на който се получава по-бързо топене, изгаряне или изпарение на материала.

Ползи от използване на лазерна машина:

 • Висока производителност

 • Повишена точност на позициониране

 • Висока икономическа ефективност на рязането

 • Отпадане на необходимостта от допълнителна обработка

 • Отличава се с висока точност, бързина и икономичност

Какво представлява лазерното рязане и къде се използва?

Лазерното рязане намира широко приложение в съвременната индустрия, възприема се като високоефективен метод за рязане. Отличава се с висока точност, бързина и икономичност. В сравнение с много от другите процеси, използвани за рязане на метали, включващи механично и термично обработване, заваряване, газово рязане и т. н., лазерното рязане се считат за по-добро решение в редица случаи.

Лазерното рязане все още се възприема като сравнително нова, но многообещаваща технология за обработване на метали. Използването му позволява производството на метални изделия, които се отличават с висока точност на обработката, в сравнително кратки срокове.

Съвременните машини за лазерно рязане се характеризират с висока производителност и позволяват значителна степен на автоматизация на процеса на обработка на материала. Могат да работят с различни метали и са подходящи за различни индустриални области.

В сравнение с механичното рязане, лазерното рязане не замърсява материала, тъй като липсва физически контакт, поради което не се налага и допълнителна обработка на продукта. Също така, то осигурява много висока точност на рязане, което е особено важно за редица индустриални приложения.

Снимки от наши проекти за лазерно рязане

Обадете ни се за да получите допълнителна информация и оферта или за да зададете Вашите въпроси: