Специално за нуждите на Корадо България АД, Мултиинженеринг проектира и изработи ролков транспортьор със задвижващи ролки.

Повече от 13 години Мултиинженеринг произвежда ролкови транспортьори, съобразени със съответните изискванията на клиента и спецификата на работата. Екипите от високо квалифицирани инженери и техници разполагат с всички необходими уреди и инструменти за монтаж, настройка и ремонт на поддръжка на съоръженията. Освен различни ролкови транспортьори, Мултиинженеринг проектира и изработва транспортьори с модулни транспортни ленти, транспортьори с метални транспортни ленти, лентови и верижни транспортьори.

Всеки продукт на компанията отговаря на конкретните изисквания на потребителите и е изцяло съобразен с българските и европейските стандарти, директиви и изисквания.

Ролков транспортьор със задвижващи ролки Ролков транспортьор