Мултиинженеринг проектира и изработи резервоар за флотаторно съоръжение за „ЕНВОТЕХ“ ЕООД.
Основната дейност на „ЕНВОТЕХ“ ЕООД е проектиране и доставка на пречиствателни станции и съоръжения за промишлени и битови отпадъчни води, а така също и за пречистване на питейни и кладенчови води.

Мултиинженеринг предлага проектиране, конструиране и изработване на нестандартно оборудване, машини, съоръжения и машинни елементи. Дългогодишния опит , висококвалифицираните кадри на фирмата и високотехнологичното оборудване дават възможност за изработване на висококачествени и надеждни машини , съобразени с изискванията на конкретното производство.