Мултиинженеринг извърши преместване на технологичнотото оборудване на „Престиж 96” (Пловдив) до „Престиж 96” (Велико Търново).