Стажантите ще имат възможност пряко да се запознаят с дейността на фирмата, да работят с техническа документация, да проектират детайли на Solid Works и AutoCAD, да участват в процеса на разрешаването на практически задачи.

Мултиинженеринг има за цел да осигури реална бизнес среда, в която стажантите биха могли да развият своя потенциал, прилагайки натрупаните знания в практиката и вземайки участие в реални бизнес проекти