Екипът на Мултиинженеринг, под ръководството на инж. Иван Цветанов, проектира и изработи транспортьор (байпас) с четворна пластинчата лента, за транспортиране на стъклени бутилки. Лентовият транспортьор е изработен от неръждаема стомана, оборудван е с пластинчата неръждаема транспортна лента, полиамидни водачи и ограничители.