Утвърдената и добре позната производствена фирма в бранша – Мултиинженеринг -предлага специални инженерингови услуги, с каквито се занимават много малко фирми в България, тъй като решаването на всеки конкретен казус, изисква намирането на конкретно техническо решение, конструирането и изпълнението на уникални съоръжения и машини, с каквито през изминалите години фирмата разшири дейността си.