Въпросът дали роботите ще изземат работните места на хората е тема, която се обсъжда от десетилетия. От една страна, някои твърдят, че напредъкът в технологиите ще доведе до значително увеличение на автоматизацията и свързаните с нея загуби на работни позиции. Други смятат, че въпреки загубата на работни длъжности, цялостното въздействие върху заетостта ще бъде позитивно, тъй като автоматизацията ще доведе до повишена производителност, икономически растеж и нови възможности за работа.

Раждането на първия индустриален робот от Kawasaki Robot в САЩ през 1954 година

Едно е ясно през 2023-та година: автоматизацията вече е оказала значително влияние върху пазара на труда. В близкото миналото много дейности, които някога са били извършвани от хора, сега са заменени от машини. В производствената промишленост, например, поточните линии вече се управляват до голяма степен от роботи, което води до редуциране на броя на работни места. По подобен начин в индустрията на търговските вериги, касите за самообслужване доведоха до намаляване на броя на работните позиции за касиери.

Не само работните места в производството и търговията на дребно са изложени на риск от автоматизиране. Напредъкът в технологиите направи възможно автоматизирането на работни процеси, включително въвеждането на данни, обслужването на клиенти и дори някои аспекти на здравеопазването. В наши дни компютърните алгоритмите вече са способни да анализират медицински изображения и да поставят диагнози с висока степен на точност. Това поражда опасения, че рентгенолозите и други медицински специалисти могат да бъдат заменени от машини.

Роботи работят работа на хората

Въпреки възможната загуба на работни места, съществуват повече аргументи в полза на автоматизацията. Един от основните е, че автоматизацията води до повишена производителност и икономически растеж. Тя позволява на бизнеса да работи по-ефективно, което от своя страна може да доведе до увеличаване на производителността и по-ниски разходи. Това има вероятност да бъде от полза, както за самите предприятия, така и за потребителите, тъй като може до доведе до по-ниски производствени цени и повишена наличност на стоки и услуги.

Друг важен мотив в подкрепа на автоматизацията е, че тя създава нови възможности за работа. След като машините поемат рутинните професионални задачи, това може да облекчи служителите и те да се фокусират върху по-ценна и по-креативна работа. Например, тъй като автоматизацията води до повишена производителност в индустрията, тя може да бъде основополагащ фактор за сформирането на нови работни длъжности за проучване, развитие, дизайн и инженеринг. Роботите в производството биват използвани най-вече за дистанциране от използването на човешка сила, стигне ли се до подреждане, сортиране и сегментиране на различни по форма и размери продукти. Главоломната интеграция на роботи в бизнеса се дължи на:

  • Подобрено качество на продукцията;
  • По-прецизни и по-надеждни работни процеси;
  • Намалено време на работния цикъл;
  • Наблюдение на процеса в реално време и при нужда – оптимизиране;
  • Непрекъсната работа 24/7;
  • По-малко рискове от наранявания сред служителите;
  • Пълен контрол на процеса онлайн или от отдалечено място;
  • Ниски производствени разходи.

Дали автоматизацията ще повлияе на заетостта в световен мащаб все още е несигурно. Има вероятност някои работни места да бъдат загубени, но също така е по-логично да бъдат създадени нови работни възможности. Ключът към гарантирането, че цялостното въздействие на автоматизацията е положително, е да се осигурят нужните умения и знания за работниците, необходими им за да успеят в обновения съвременен пазар на труда през 2023г. Това изисква значителна инвестиция в образование и обучение, както и изграждането на нови политики, подкрепящи работниците, които са засегнати от автоматизацията.

В заключение, въпросът дали роботите ще заемат работните места на хората е с изключителна сложност. Автоматизацията вече е оказала значително влияние върху пазара на труда и е вероятно това въздействие да продължи да нараства в бъдеще. Въпреки опасенията относно загубата на работни длъжности, има и повече аргументи в полза на автоматизацията, включително повишена производителност, икономически растеж и нови професионални възможности. За да се гарантира, че цялостното въздействие на автоматизацията е в положителна насока, е важно работодателите регулярно да инвестират в образованието и обучението на своите служители. Така можем да преминем към един обновен свят, в който роботите са от полза на човечеството.

 Конструиране, изработка и продажба на машини за автоматизация, роботизация и роботи