Иновации и Стратегии в Родното Машиностроене

Още от своето създаване през 2002 година, Мултиинженеринг се отличава със своя неспирен стремеж към иновации и стратегическо развитие, вдъхновено от утвърдени лидери в индустрията. Компанията, която се е утвърдила като авторитет в българското машиностроене, е известна със своя професионализъм в производството на разнообразни транспортни системи, специализирани машини и детайли, както и в създаването на нестандартно технологично оборудване. А услугите за металообработка като лазерно рязане, рязане на гилотина и огъване допълват дейностите на фирмата, като я правят предпочитан избор в хранително-вкусовата и леката промишленост.

Професионализмът, който Мултиинженеринг влага във всяко свое начинание, е ключът към успеха. Със своята техническа база, разположена в град София, фирмата се гордее със съвременните си технологични установки и ефективни производствени процеси. Със своите висококвалифицирани инженери и техници, Мултиинженеринг не само реагира своевременно на всякакви технически предизвикателства, но и постоянно търси начини за подобрение и иновации в своята работа.

Особено значим е подходът на компанията към управление и организация на работния процес, вдъхновен от легендарния „Път на Toyota„. Тази управленска философия, прилагана от световния лидер в автомобилостроенето, е приета и адаптирана от Мултиинженеринг, като цели оптимизация на производството и ефективността на всеки аспект от дейността на фирмата. „Пътят на Toyota“ обединява серия от управленски принципи, които подчертават значението на дългосрочната стратегия, непрекъснатото подобрение, инвестицията в персонала, и решаването на фундаментални проблеми за устойчив растеж на компанията.

Сега ще разгледаме как „Пътят на Toyota“ е адаптиран от Мултиинженеринг, и как този подход е трансформирал компанията в модерен, прогресивен лидер в българската промишленост.

Японски Принципи в Българското Производство

От 2007 година, Мултиинженеринг последователно въвежда управленските принципи на Toyota, които целят да оптимизират производството и да организират дейността на компанията по един иновативен и ефективен начин. Тази управленска философия, известна като „Пътят на Toyota“, се фокусира върху дългосрочното планиране, решаване на фундаментални проблеми и постоянно самоусъвършенстване.

Приложение на 14-те Управленски Принципи на Toyota от Мултиинженеринг:

 1. Дългосрочна Философия:

  Всички управленски решения на Мултиинженеринг са взети с оглед на дългосрочната стратегия и цели, без компромис с краткосрочните финансови резултати.

 2. Непрекъснат Поток:

  Организиране на производствения процес така, че да визуализира проблемите и да отстранява неефективните практики.

 3. Избягване на Свръхпроизводство:

  Методика за балансиране на производствения процес с цел предотвратяване на свръхпроизводството и загубите от него.

 4. Равномерно Работно Натоварване:

  Мултиинженеринг поддържа устойчиво и равномерно натоварване, избягвайки преумората на персонала и оборудването.

 5. Култура за Решаване на Проблемите:

  Създаване на работна среда, в която всеки служител може да идентифицира и адресира проблемите в производствения процес.

 6. Стандартизирани Задачи:

  Установяване на ясни стандарти и процедури, които насърчават непрекъснатото подобрение и участие на служителите.

 7. Визуални Контроли:

  Използване на стандартни визуални средства за контрол, които да предотвратяват скритите проблеми в работния процес.

 8. Надеждна Технология:

  Мултиинженеринг прилага само проверена и надеждна технология, която е в съответствие с нуждите на работниците и производствения процес.

 9. Лидерство:

  Обучение и развитие на ръководителите, които дълбоко разбират работата, философията на фирмата и умеят да я предават на своите подчинени.

 10. Работна Среда:

  Създаване на среда, в която екипите споделят и следват философията на компанията, което допринася за колективния успех.

 11. Партньорства:

  Развиване на уважителни и дълготрайни отношения с доставчици и партньори, които допринасят за взаимния успех.

 12. Разрешаване на Основни Проблеми:

  Непрекъснато разрешаване на основни проблеми и насърчаване на самообучението в компанията.

 13. Внимателно Вземане на Решения:

  Дълбоко обмисляне и внимателно планиране преди вземане на важни управленски решения.

 14. Постоянно Усъвършенстване:

  Стремеж на Мултиинженеринг към непрекъснато самоусъвършенстване чрез размисъл.

 

Тези принципи на Toyota са адаптирани и интегрирани в работния процес на Мултиинженеринг, което допринася за постигането на висока производителност, ефективност и иновационен подход във всяко начинание на фирмата.

Пътят към Успеха: Присъединете се към Нас

В Мултиинженеринг, ние не само се стремим към технологични постижения, но и към изграждане на силна и динамична екипна култура. Нашата крайна цел е създаването на общност от доволни клиенти и постигане на устойчив бизнес растеж. В тази мисия, ключова роля играят нашите служители – инженери, техници, механици, монтажници и шлосери, които са сърцето на нашата организация.

Кариера в Мултиинженеринг:

 • Възможности за Развитие:

  Мултиинженеринг предлага вълнуващи кариерни възможности за специалисти с различен опит – от начинаещи до опитни инженери и техници.

 • Обучение и Реализация:

  Ние вярваме в потенциала на всеки наш служител и предлагаме цялостно обучение и подкрепа за развитие на уменията и знанията им.

 • Екипна Среда:

  Работата в Мултиинженеринг означава бързо развиваща се, иновативна и подкрепяща работна среда, където всеки е ценен член на екипа.

 • Подсигуряване на Бъдеще:

  Ние обещаваме на нашите служители не само работно място, но и възможност за дългосрочно професионално развитие и растеж в компанията.

Не се притеснявайте да се свържете с нас:

Ако сте мотивирани, работливи и искате да допринесете за иновациите в българската промишленост, Мултиинженеринг е Вашето място. В момента търсим нови хора, които да се присъединят към нашия растящ екип и да споделят нашата визия за бъдещето.

За да се качите на борда, моля свържете се с нас чрез контактната ни форма или на телефон: +359 88 4924272. Предлагаме Ви възможността да се присъедините към Мултиинженеринг по „Пътя на Toyota“, където всяко предизвикателство е възможност за растеж и иновации.