Project Description

Автоматизирана система от ролкови транспортьори и хидравлични подемници с реверсивно движение свързваща терминал1 и терминал2 на склада на Софарма АД. Системата е реверсивна с автоматичен режим на работа и е снабдена с три на брой терминала за управление с тъч дисплей. Хидравличните подемници са напълно оградени за предотвратяване на достъпа до тях с цел безопасност. Линията е с дължина 40м и пренася палета със продукти между двата терминала.
Състои се от:
 Приемен ролков транспортьор за товарене и разтоварване на палета с продукт в терминал 1 на склада.
 Ролков транспортьор с хидравличен подемник с височина на повдигане 5 метра.
 Ролков транспортьор с дължина 30 метра за връзка между двата подемника снабден с датчици за позиция и преброяване на палетата.
 Хидравличен подемник с ролкова въртяща маса.
 Ролков транспортьор за изваждане на палета посредством палетна количка на второ ниво на склада на терминал2 и автоматична предпазна врата за ограничаване на достъпа до подемника.
 Ролков транспортьор за товарене и разтоварване на палета на първо ниво на склада на терминал2.