Project Description

Софарма Трейдинг АД – Автоматизирана система за отвеждане на празни кашони

Системата е реверсивна с автоматичен режим на работа и е снабдена с три на брой терминала за управление с тъч дисплей. Хидравличните подемници са напълно оградени за предотвратяване на достъпа до тях с цел безопасност. Линията е с дължина 40м и пренася палета със продукти между двата терминала.
Състои се от:
Приемен ролков транспортьор за товарене и разтоварване на палета с продукт в терминал 1 на склада.
Ролков транспортьор с хидравличен подемник с височина на повдигане 5 метра.
Ролков транспортьор с дължина 30 метра за връзка между двата подемника снабден с датчици за позиция и преброяване на палетата.
Хидравличен подемник с ролкова въртяща маса.
Ролков транспортьор за изваждане на палета посредством палетна количка на второ ниво на склада на терминал2 и автоматична предпазна врата за ограничаване на достъпа до подемника.
Ролков транспортьор за товарене и разтоварване на палета на първо ниво на склада на терминал2.