Project Description

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Система от ролкови транспортьори

Мултиинженеринг проектира и изработи транспортна система от ролкови транспортьори за пренос на палета, за нуждите на международна компания.
Системата се състои от 7 броя реверсивни ролкови транспортьори. Конструкцията е от стомана 3, прахово боядисана. Задвижването е посредством мотор-редукторна група и честотни регулатори за регулиране на скоростта.
Светлинни бариерни датчици за отчитане позицията на палето.

Проектът е изработен съвместно с ТРЕЗ ЕООД.