Project Description

Система от ролкови транспортьори

Изработване на система за автоматично зареждане на пакетираща машина – Модул 1 и Модул 2.