Project Description

Престиж – Сито за фъстъци

Мултиинженеринг проектира и изработи система за филтриране на кувертюр от попаднали в него фъстъци към тунк машина. Системата е изградена от буферен съд с водна риза със собствено подгряване с вместимост около 400 кг. кувертюр (около 300 литра), две помпи с воден обогрев за доставяне на филтриран кувертюр към тунк машината и връщане на използвания кувертюр обратно за филтриране.

  • Регулируем дебит на помпите и температурата във водната риза;

  • Максимален дебит на помпите – 4000кг/ч кувертюр;

  • Кувертюра се влива в буферния съд през неръждаемо сито с отвори 4 х 4 мм;

  • Вибратор;

  • Автоматично отделяне на фъстъци;